\n\n\n";
      echo "\n";
      echo "\n";
      echo "
Navigation
Supportsider
Senest Online
DK5703:07:49
HenningS 4 Dage
helmuth 1 Uge
Henrik Bendtsen 2 Uger
afoster 3 Uger
djumbo 4 Uger
flj 4 Uger
Kenneth 6 Uger
CarstenP 6 Uger
viklake 6 Uger
Besøgende
Gæster online: 7

Brugere online: 0

Antal brugere: 179
Nyeste bruger: Michael Mogensen
Se indlæg
\n
PHP-Fusion - Danmark » PHP-Fusion version 7 » MODs & Infusioner v7
\n\n\n";
      echo "\n";
      echo "\n";
      echo "
 Udskriv debat
Nye Poster
KFJ
Er der nogle som ved om der ligger en opdatering af "Nye Poster" til ver. 7 et sted derude ?

Solid Webdesign som lavede den til ver. 6 har øjensynligt ikke fået den opdateret. Ligger i hvert fald ikke på hans side:
http://www.solid-webdesign.dk/forum/n..._posts.php

Tak
 
http://www.dansk-thai.dk
helmuth
prøv evt. at vedhæfte v6-versionen ...
"Når forandringens vinde blæser er der nogle der bygger læhegn, andre bygger vindmøller." - Gammel kinesisk visdom
.........................................................
Helmuth Mikkelsen, sprognørdisk efterlønner
 
http://helmuth.dk/
KFJ
Ver. 6 ser ud som følgende:/*---------------------------------------------------+
| PHP-Fusion 6 Content Management System
+----------------------------------------------------+
| Copyright © 2002 - 2005 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+----------------------------------------------------+
| Released under the terms & conditions of v2 of the
| GNU General Public License. For details refer to
| the included gpl.txt file or visit http://gnu.org
+----------------------------------------------------+
| New Posts v1.5 DK (PHP-Fusion 6.x)
| Based on "new_posts.php" by Nick Jones
| Modified by Jack Baltzer aKa zalucius
| info@Solid-Webdesign.dk www.Solid-Webdesign.dk
+---------------------------------------------------*/

@include "../../config.php";
include "../../maincore.php";
include BASEDIR."subheader.php";
include BASEDIR."side_left.php";

// Instilninger Start

// Sprog Variabler
$locale['n600'] = "Forum indlægs oversigt";
$locale['n601'] = "Hent indlæg fra de sidste: ";
$locale['n602'] = " timer ";
$locale['n603'] = " Vis ";
$locale['n604'] = "Forum";
$locale['n605'] = "Emne";
$locale['n606'] = "Indlægs tidspunkt";
$locale['n608'] = "Du skal været logget på, for at bruge denne funktion";
$locale['n609'] = "Der er oprettet ";
$locale['n610'] = "
indlæg de sidste ";
$locale['n611'] = "
timer";
$locale['n612'] = " nye indlæg siden dit seneste besøg";
$locale['n613'] = "Der er ";
$locale['n614'] = "ingen";
$locale['n615'] = " indlæg fra de sidste ";
$locale['n616'] = "Indlæg";
$locale['n617'] = " (maks ";
$locale['n618'] = " timer)
";
$locale['n619'] = "Debat med nye indlæg";
$locale['n620'] = "Debat uden nye indlæg";
$locale['n621'] = "";
$locale['n622'] = " af ";
$locale['n625'] = "Emner foldet ud";
$locale['n626'] = "Emner kollapset";
$locale['n625a'] = " nyt";
$locale['n625b'] = " nye";
$locale['n627'] = "Vis tråde jeg følger";
$locale['n628'] = "Alle emner med nye indlæg";
$locale['n628a'] = "Viser alle emner hvor der er nye indlæg";
$locale['n629'] = "Kun emner du har skrevet i";
$locale['n629a'] = "Viser kun emner du har skrevet i, og der er nye indlæg";
$locale['n630'] = " Kollapset";
$locale['n631'] = " Kun dine emner";
$locale['n632'] = "Nyeste emner i toppen";
$locale['n633'] = "ældste emner i toppen";
$locale['n634'] = "Opsætning: ";

// Listens orientering   1 = nyeste i toppen, 0 = ældste i toppen
$default_order = 1 ; // default = 1

// bestem om listen skal være foldet ud eller kollapset 1 = kollapset, 0 = foldet ud
$default_collaps = 1 ; // default = 1

// Maks antal timer der kan søges tilbage
$default_max = 720 ; // default 720 = 30 dage

// default time værdi i søgefeltet
$default_time = 24 ; // default 24

// vis maks beskeden? (nederst efter søge formlen)  1 = ja, 0 = nej
$show_max = 1 ; // default 1

// vis højre side panel? 1 = ja, 0 = nej
$rightside = 1 ; // default 1

// Bredde på de forskellige kolonner.
$width_icon = "20"; // default "20"
$width_forum = ""; // default ""
$width_topic = "37%"; // default "37%"
$width_reply = "1%"; // default "1%"
$width_author_date = "157"; // default "157"
$width_author = "71"; // default "71"
$width_date = "85"; // default "85"

// Slut på indstilninger

// Der er ingen grund til at ændre på noget efter denne linje

if (empty($lastvisited)) { $lastvisited = time(); }

opentable($locale['n600']);
if (!iMEMBER) {

   echo "\n\n
";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "
 ".$locale['n604']."".$locale['n605']."".$locale['n616']."".$locale['n606']."

".$locale['n608']."

\n";
   echo "
'".$locale['n619']."' - ".$locale['n619']."
\n";
   echo "
'".$locale['n620']."' - ".$locale['n620']."
\n";

} else {

   // used in the form, keeping settings when sending form
   if (!FUSION_QUERY ? $page = FUSION_SELF : $page = FUSION_SELF."?".FUSION_QUERY);
   $time_stamp = $lastvisited; // used to highlight new posts since last visit

   // time search functions
   if (isset($_REQUEST["search"])) {
      $search = (isNum($_REQUEST["search"]) ? $_REQUEST["search"] : $default_time);
      if ($search > 0 and $search <= $default_max ) {
         $lastvisited = time() - ($search * 3600);
      } else {
         if ($search < 1 ) {
            $search = $default_time;
            $lastvisited = time() - ($search * 3600);
         } else {
            $search = $default_max;
            $lastvisited = time() - ($search * 3600);
         }
      }
   } else {
      $search = $default_time; // just to show users what this function can do.
   }
   $my_search = (isset($_REQUEST["search"]) ? "&search=".$search : "" );

   // collapse functions
   if (isset($_REQUEST["collaps"])) {
      $my_collaps = (isNum($_REQUEST["collaps"]) ? $_REQUEST["collaps"] : $default_collaps);
   } else {
      $my_collaps = $default_collaps;
   }
   $my_collaps_next = ($my_collaps == 1 ? 0 : 1);

   // My threads only function
   if (isset($_REQUEST["my"])) {
      $set_threads = (isnum($_REQUEST["my"]) ? $_REQUEST["my"] : 0 );
      $my_threads = ($set_threads == 1 ? "&my=1" : "&my=0" );
   } else {
      $set_threads = 0 ;
      $my_threads = ($set_threads == 1 ? "&my=1" : "&my=0" );
   }
   $my_threads_next = ($set_threads == 1 ? "&my=0" : "&my=1" );

   // display order function
   if (isset($_REQUEST["order"])) {
      $set_order = (isNum($_REQUEST["order"]) ? $_REQUEST["order"] : $default_order );
      $my_order = ($set_order == 1 ? "&order=1" : "&order=0" );
   } else {
      $set_order = $default_order;
      $my_order = ($set_order == 1 ? "&order=1" : "&order=0" );
   }
   $my_order_next = ($set_order == 1 ? "&order=0" : "&order=1");

   // show display order and settings
   echo "
".$locale['n634'];
   echo "".($my_collaps == 1 ? $locale['n626'] : $locale['n625'])." | ";
   echo "".($set_threads == 1 ? $locale['n629'] : $locale['n628'])." | ";
   echo "".($set_order == 1 ? $locale['n632'] : $locale['n633'])."\n";
   echo "

\n";

   // forum listing header
   echo "
\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";

   // make array with forums current user have access to browse
   $access = dbquery("SELECT forum_id FROM ".$db_prefix."forums WHERE forum_access <= '".iUSER."' AND forum_cat > 0 ORDER BY forum_id");
   while ($row = mysql_fetch_assoc($access)) {   $forums[] = $row["forum_id"]; }
   $database_order = ($set_order == 1 ? "DESC" : "ASC");
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."posts INNER JOIN ".$db_prefix."users ON ".$db_prefix."posts.post_author=".$db_prefix."users.user_id WHERE ".$db_prefix."posts.post_datestamp > ".$lastvisited." ORDER BY post_datestamp ".$database_order." ");

   if (dbrows($result) != 0) {
      $tbl = 1;
      $replycount = 0;
      while ($row = dbarray($result)) {
         $forumidnum = 0;
         if (in_array($row["forum_id"], $forums)) {
            // User is allowed to see this topic
            $result2 = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."posts WHERE thread_id = '".$row['thread_id']."' AND post_id < '".$row['post_id']."' ORDER BY post_id DESC");
            $rows = dbrows($result2);
            $this_reply = $rows+1;
            $total_reply = dbcount("(post_id)", "posts", "thread_id = '".$row['thread_id']."'") ;
            if ($rows > 20) {
               $rowstart = ceil($rows / 20);
               $rowstart = "rowstart=".(($rowstart-1)*20)."&";
            } else {
               $rowstart = "";
            }
            $result2 = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."forums WHERE forum_id='".$row['forum_id']."'");
            $posting_data2 = dbarray($result2);
            if(checkgroup($posting_data2['forum_access'])) {

               if ($forumidnum != $posting_data2['forum_id']) {
                  $forumidnum = $posting_data2['forum_id'];
                  // switch folder icon.
                  if ($time_stamp < $row['post_datestamp'] ? $icon = "foldernew.gif" : $icon = "folder.gif" );

                  // Determine My Threads view
                  if ($set_threads == 0 OR ($set_threads == 1 AND dbcount("(post_author)", "posts" , "thread_id='".$row['thread_id']."' AND post_author = '".$userdata['user_id']."'") >= 1 ) ) {
                     $replycount++;

                     if ($my_collaps == 0) {
                        // Display each post
                        echo "\n";
                        echo "\n";
                        $topic_title = dbarray(dbquery("select thread_subject from ".$db_prefix."threads where thread_id='".$row['thread_id']."' limit 1"));
                        echo "\n";
                        if ($this_reply != $total_reply ? $reply_msg = "(".$locale['n621'].$this_reply.")".$locale['n622'].$total_reply : $reply_msg = $locale['n621'].$this_reply.$locale['n622'].$total_reply) ;
                        echo "\n";
                        echo "\n";
                        echo "\n";
                        if ($tbl == 1 ? $tbl = 2 : $tbl = 1);
                     } else {
                        // Display threads collapsed
                        if ($this_reply == $total_reply) {
                           echo "''\n";
                           echo "
\n";
                           $topic_title = dbarray(dbquery("select thread_subject from ".$db_prefix."threads where thread_id='".$row['thread_id']."' limit 1"));
                           echo "\n";
                           $new_posts = dbcount("(post_id)", "posts", "thread_id = '".$row['thread_id']."' AND post_datestamp > '".$lastvisited."'");
                           if ($new_posts == 1 ? $reply_msg = $locale['n625a'] : $reply_msg = $locale['n625b']);
                           echo "\n";
                           echo "\n";
                           echo "\n";
                           if ($tbl == 1 ? $tbl = 2 : $tbl = 1);
                        }
                     }
                  }
               }
            }
         }
      }

      // Post count message
      echo "
 ".$locale['n604']."".$locale['n605']."".$locale['n616']."".$locale['n606']."
''".$posting_data2['forum_name']."".$topic_title['thread_subject']."".$reply_msg."".$row['user_name']."".strftime($settings['forumdate'],$row['post_datestamp']+($settings['timeoffset']*3600))."
".$posting_data2['forum_name']."".$topic_title['thread_subject']."".$new_posts.$reply_msg."".$row['user_name']."".strftime($settings['forumdate'],$row['post_datestamp']+($settings['timeoffset']*3600))."
";
      echo "\n
\n";
      echo "
'".$locale['n619']."' - ".$locale['n619']."
\n";
      echo "
'".$locale['n620']."' - ".$locale['n620']."
\n";
      echo "
\n";

      if ($replycount > 0) {
         if (isset($_REQUEST['search'])) {
            echo $locale['n609'].$replycount.$locale['n610'].$search.$locale['n611'];
         } else {
            echo $locale['n609'].$replycount.$locale['n612'];
         }
      } else {
         if (isset($_POST['search'])) {
            echo $locale['n613'].$locale['n614'].$locale['n615'].$search.$locale['n611'];
         } else {
            echo $locale['n613'].$locale['n614'].$locale['n612'];
         }
      }
      echo "
\n
\n
\n
\n";

   } else {
      // No new posts
      echo "

".$locale['n613'].$locale['n614'].$locale['n612']."
\n";
      echo "
'".$locale['n619']."' - ".$locale['n619']."
\n";
      echo "
'".$locale['n620']."' - ".$locale['n620']."

\n";
   }

   // generate time search form
   echo "
\n";
   echo "
\n";
   echo "\n";
   echo "\n\n\n
".$locale['n601']."".$locale['n602']."";
   if ($show_max === 1) { echo $locale['n617'].$default_max.$locale['n618']; }
   echo "
".$locale['n634'];
   echo "".($my_collaps == 1 ? $locale['n626'] : $locale['n625'])." | ";
   echo "".($set_threads == 1 ? $locale['n629'] : $locale['n628'])." | ";
   echo "".($set_order == 1 ? $locale['n632'] : $locale['n633'])."\n";
   echo "
\n
\n
\n\n";
   $lastvisited = $time_stamp;
}

closetable();

if ($rightside === 1) { include BASEDIR."side_right.php"; }
include BASEDIR."footer.php";
?>Har prøvet at lege lidt med den, men er ikke kommet ordentlig ind i ver. 7 endnu, så har lidt problemer med omskrivningen af sådan noget som:

".$db_prefix."posts.post_author=".$db_prefix."users.user_id WHERE ".$db_prefix."posts.post_datestamp
 
http://www.dansk-thai.dk
KFJ
Her er en midlertidig ver. 7 version som kan vises, der er dog fejl på endnu. Hvis det kan bruges til noget./*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: new_posts.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "../../maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";

if (!iMEMBER) { redirect("../../index.php"); }

// Instilninger Start

// Sprog Variabler
$locale['n600'] = "Forum indlægs oversigt";
$locale['n601'] = "Hent indlæg fra de sidste: ";
$locale['n602'] = " timer ";
$locale['n603'] = " Vis ";
$locale['n604'] = "Forum";
$locale['n605'] = "Emne";
$locale['n606'] = "Indlægs tidspunkt";
$locale['n608'] = "Du skal været logget på, for at bruge denne funktion";
$locale['n609'] = "Der er oprettet ";
$locale['n610'] = "
indlæg de sidste ";
$locale['n611'] = "
timer";
$locale['n612'] = " nye indlæg siden dit seneste besøg";
$locale['n613'] = "Der er ";
$locale['n614'] = "ingen";
$locale['n615'] = " indlæg fra de sidste ";
$locale['n616'] = "Indlæg";
$locale['n617'] = " (maks ";
$locale['n618'] = " timer)
";
$locale['n619'] = "Debat med nye indlæg";
$locale['n620'] = "Debat uden nye indlæg";
$locale['n621'] = "";
$locale['n622'] = " af ";
$locale['n625'] = "Emner foldet ud";
$locale['n626'] = "Emner kollapset";
$locale['n625a'] = " nyt";
$locale['n625b'] = " nye";
$locale['n627'] = "Vis tråde jeg følger";
$locale['n628'] = "Alle emner med nye indlæg";
$locale['n628a'] = "Viser alle emner hvor der er nye indlæg";
$locale['n629'] = "Kun emner du har skrevet i";
$locale['n629a'] = "Viser kun emner du har skrevet i, og der er nye indlæg";
$locale['n630'] = " Kollapset";
$locale['n631'] = " Kun dine emner";
$locale['n632'] = "Nyeste emner i toppen";
$locale['n633'] = "ældste emner i toppen";
$locale['n634'] = "Opsætning: ";

// Listens orientering   1 = nyeste i toppen, 0 = ældste i toppen
$default_order = 1 ; // default = 1

// bestem om listen skal være foldet ud eller kollapset 1 = kollapset, 0 = foldet ud
$default_collaps = 1 ; // default = 1

// Maks antal timer der kan søges tilbage
$default_max = 720 ; // default 720 = 30 dage

// default time værdi i søgefeltet
$default_time = 24 ; // default 24

// vis maks beskeden? (nederst efter søge formlen)  1 = ja, 0 = nej
$show_max = 1 ; // default 1

// vis højre side panel? 1 = ja, 0 = nej
$rightside = 1 ; // default 1

// Bredde på de forskellige kolonner.
$width_icon = "20"; // default "20"
$width_forum = ""; // default ""
$width_topic = "37%"; // default "37%"
$width_reply = "1%"; // default "1%"
$width_author_date = "157"; // default "157"
$width_author = "71"; // default "71"
$width_date = "85"; // default "85"

// Slut på indstilninger

// Der er ingen grund til at ændre på noget efter denne linje

if (empty($lastvisited)) { $lastvisited = time(); }

opentable($locale['n600']);
if (!iMEMBER) {

   echo "\n\n
";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "
 ".$locale['n604']."".$locale['n605']."".$locale['n616']."".$locale['n606']."

".$locale['n608']."

\n";
   echo "
'".$locale['n619']."' - ".$locale['n619']."
\n";
   echo "
'".$locale['n620']."' - ".$locale['n620']."
\n";

} else {

   // used in the form, keeping settings when sending form
   if (!FUSION_QUERY ? $page = FUSION_SELF : $page = FUSION_SELF."?".FUSION_QUERY);
   $time_stamp = $lastvisited; // used to highlight new posts since last visit

   // time search functions
   if (isset($_REQUEST["search"])) {
      $search = (isNum($_REQUEST["search"]) ? $_REQUEST["search"] : $default_time);
      if ($search > 0 and $search <= $default_max ) {
         $lastvisited = time() - ($search * 3600);
      } else {
         if ($search < 1 ) {
            $search = $default_time;
            $lastvisited = time() - ($search * 3600);
         } else {
            $search = $default_max;
            $lastvisited = time() - ($search * 3600);
         }
      }
   } else {
      $search = $default_time; // just to show users what this function can do.
   }
   $my_search = (isset($_REQUEST["search"]) ? "&search=".$search : "" );

   // collapse functions
   if (isset($_REQUEST["collaps"])) {
      $my_collaps = (isNum($_REQUEST["collaps"]) ? $_REQUEST["collaps"] : $default_collaps);
   } else {
      $my_collaps = $default_collaps;
   }
   $my_collaps_next = ($my_collaps == 1 ? 0 : 1);

   // My threads only function
   if (isset($_REQUEST["my"])) {
      $set_threads = (isnum($_REQUEST["my"]) ? $_REQUEST["my"] : 0 );
      $my_threads = ($set_threads == 1 ? "&my=1" : "&my=0" );
   } else {
      $set_threads = 0 ;
      $my_threads = ($set_threads == 1 ? "&my=1" : "&my=0" );
   }
   $my_threads_next = ($set_threads == 1 ? "&my=0" : "&my=1" );

   // display order function
   if (isset($_REQUEST["order"])) {
      $set_order = (isNum($_REQUEST["order"]) ? $_REQUEST["order"] : $default_order );
      $my_order = ($set_order == 1 ? "&order=1" : "&order=0" );
   } else {
      $set_order = $default_order;
      $my_order = ($set_order == 1 ? "&order=1" : "&order=0" );
   }
   $my_order_next = ($set_order == 1 ? "&order=0" : "&order=1");

   // show display order and settings
   echo "
".$locale['n634'];
   echo "".($my_collaps == 1 ? $locale['n626'] : $locale['n625'])." | ";
   echo "".($set_threads == 1 ? $locale['n629'] : $locale['n628'])." | ";
   echo "".($set_order == 1 ? $locale['n632'] : $locale['n633'])."\n";
   echo "

\n";

   // forum listing header
   echo "
\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";
   echo "\n";

   // make array with forums current user have access to browse
   $access = dbquery("SELECT forum_id FROM ".DB_POSTS." WHERE ".groupaccess('tf.forum_access')." <= '".iUSER."' > 0 ORDER BY forum_id");
   while ($row = mysql_fetch_assoc($access)) {   $forums[] = $row["forum_id"]; }
   $database_order = ($set_order == 1 ? "DESC" : "ASC");
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_POSTS." INNER JOIN ".DB_USERS." ON ".$db_prefix."posts.post_author=".$db_prefix."users.user_id WHERE ".$db_prefix."posts.post_datestamp > ".$lastvisited." ORDER BY post_datestamp ".$database_order." ");

   if (dbrows($result) != 0) {
      $tbl = 1;
      $replycount = 0;
      while ($row = dbarray($result)) {
         $forumidnum = 0;
         if (in_array($row["forum_id"], $forums)) {
            // User is allowed to see this topic
            $result2 = dbquery("SELECT * FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id = '".$row['thread_id']."' AND post_id < '".$row['post_id']."' ORDER BY post_id DESC");
            $rows = dbrows($result2);
            $this_reply = $rows+1;
            $total_reply = dbcount("(post_id)", "posts", "thread_id = '".$row['thread_id']."'") ;
            if ($rows > 20) {
               $rowstart = ceil($rows / 20);
               $rowstart = "rowstart=".(($rowstart-1)*20)."&";
            } else {
               $rowstart = "";
            }
            $result2 = dbquery("SELECT * FROM ".DB_FORUMS." WHERE forum_id='".$row['forum_id']."'");
            $posting_data2 = dbarray($result2);
            if(checkgroup($posting_data2['forum_access'])) {

               if ($forumidnum != $posting_data2['forum_id']) {
                  $forumidnum = $posting_data2['forum_id'];
                  // switch folder icon.
                  if ($time_stamp < $row['post_datestamp'] ? $icon = "foldernew.gif" : $icon = "folder.gif" );

                  // Determine My Threads view
                  if ($set_threads == 0 OR ($set_threads == 1 AND dbcount("(post_author)", "posts" , "thread_id='".$row['thread_id']."' AND post_author = '".$userdata['user_id']."'") >= 1 ) ) {
                     $replycount++;

                     if ($my_collaps == 0) {
                        // Display each post
                        echo "\n";
                        echo "\n";
                        $topic_title = dbarray(dbquery("select thread_subject from ".DB_THREADS." where thread_id='".$row['thread_id']."' limit 1"));
                        echo "\n";
                        if ($this_reply != $total_reply ? $reply_msg = "(".$locale['n621'].$this_reply.")".$locale['n622'].$total_reply : $reply_msg = $locale['n621'].$this_reply.$locale['n622'].$total_reply) ;
                        echo "\n";
                        echo "\n";
                        echo "\n";
                        if ($tbl == 1 ? $tbl = 2 : $tbl = 1);
                     } else {
                        // Display threads collapsed
                        if ($this_reply == $total_reply) {
                           echo "''\n";
                           echo "
\n";
                           $topic_title = dbarray(dbquery("select thread_subject from ".DB_THREADS." where thread_id='".$row['thread_id']."' limit 1"));
                           echo "\n";
                           $new_posts = dbcount("(post_id)", "posts", "thread_id = '".$row['thread_id']."' AND post_datestamp > '".$lastvisited."'");
                           if ($new_posts == 1 ? $reply_msg = $locale['n625a'] : $reply_msg = $locale['n625b']);
                           echo "\n";
                           echo "\n";
                           echo "\n";
                           if ($tbl == 1 ? $tbl = 2 : $tbl = 1);
                        }
                     }
                  }
               }
            }
         }
      }

      // Post count message
      echo "
 ".$locale['n604']."".$locale['n605']."".$locale['n616']."".$locale['n606']."
''".$posting_data2['forum_name']."".$topic_title['thread_subject']."".$reply_msg."".$row['user_name']."".strftime($settings['forumdate'],$row['post_datestamp']+($settings['timeoffset']*3600))."
".$posting_data2['forum_name']."".$topic_title['thread_subject']."".$new_posts.$reply_msg."".$row['user_name']."".strftime($settings['forumdate'],$row['post_datestamp']+($settings['timeoffset']*3600))."
";
      echo "\n
\n";
      echo "
'".$locale['n619']."' - ".$locale['n619']."
\n";
      echo "
'".$locale['n620']."' - ".$locale['n620']."
\n";
      echo "
\n";

      if ($replycount > 0) {
         if (isset($_REQUEST['search'])) {
            echo $locale['n609'].$replycount.$locale['n610'].$search.$locale['n611'];
         } else {
            echo $locale['n609'].$replycount.$locale['n612'];
         }
      } else {
         if (isset($_POST['search'])) {
            echo $locale['n613'].$locale['n614'].$locale['n615'].$search.$locale['n611'];
         } else {
            echo $locale['n613'].$locale['n614'].$locale['n612'];
         }
      }
      echo "
\n
\n
\n
\n";

   } else {
      // No new posts
      echo "

".$locale['n613'].$locale['n614'].$locale['n612']."
\n";
      echo "
'".$locale['n619']."' - ".$locale['n619']."
\n";
      echo "
'".$locale['n620']."' - ".$locale['n620']."
\n
\n";
   }

   // generate time search form
   echo "
\n";
   echo "
\n";
   echo "\n";
   echo "\n\n\n
".$locale['n601']."".$locale['n602']."";
   if ($show_max === 1) { echo $locale['n617'].$default_max.$locale['n618']; }
   echo "
".$locale['n634'];
   echo "".($my_collaps == 1 ? $locale['n626'] : $locale['n625'])." | ";
   echo "".($set_threads == 1 ? $locale['n629'] : $locale['n628'])." | ";
   echo "".($set_order == 1 ? $locale['n632'] : $locale['n633'])."\n";
   echo "
\n
\n
\n";
   $lastvisited = $time_stamp;
}

closetable();

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>

 
http://www.dansk-thai.dk
KFJ
Top  #5 Udskriv indlæg
Lagt på d. 31-08-2008 18:00
Brugers avatarAntal indlæg: 74
Tilmeldt: 06/21/2004

Ok, fik rodet lidt videre med den og tror nu den fungere efter hensigten på ver. 7 også.

Se evt. vedlagte fil som skal udpakkes og lægges op i følgende sti:
root/infusions/forum_threads_list_panel/new_posts.php

Hvis andre kan/skal bruge funktionen.
KFJ tilknyttede følgende billede:fil:
new_posts.zip [4,04kB / 454 Downloads]
 
http://www.dansk-thai.dk
Smokeman
Top  #6 Udskriv indlæg
Lagt på d. 02-09-2008 16:54
Brugers avatarAntal indlæg: 497
Tilmeldt: 06/22/2006

Den ligger her i forum - jeg har lavet den for Offenbach for ikke så længe siden.

Seneste: Jeg kan skisme kke finde den. Men den kan findes her: http://www.phpfusion-tips.dk/forum/vi...#post_4124
Redigeret af Smokeman d. 02-09-2008 17:01
Hundedebat | Suzuki-FZ50 | Smokeman's Playground | Smokeman's Dev.Site
[url=http://www.phpfusion-tips.d
 
http://www.phpfusion-tips.dk/
KFJ
Top  #7 Udskriv indlæg
Lagt på d. 02-09-2008 18:23
Brugers avatarAntal indlæg: 74
Tilmeldt: 06/21/2004

Oh shit,

Så kunne lidt tålmodighed have sparet mig for nogle timer. Nå, men lærte lidt om ver. 7 som jeg ellers skulle have bøvlet med en anden gang så.  
http://www.dansk-thai.dk
offenbach
Top  #8 Udskriv indlæg
Lagt på d. 03-09-2008 07:42
Brugers avatarAntal indlæg: 260
Tilmeldt: 12/19/2004

Og smokes virker som en drøm.

Ville selv igang med at konvertere den men tænkte at jeg hellere måtte spørge og vupti så havde smokeman en klar..

Kvik ung mand ham smoke Cool
offenbach.dk (min blog pÅ nettet)
 
http://offenbach.dk
KFJ
Top  #9 Udskriv indlæg
Lagt på d. 03-09-2008 11:10
Brugers avatarAntal indlæg: 74
Tilmeldt: 06/21/2004

Ja der er ikke andet at gøre end at kigge mig lidt bedre for næste gang. Det vil jeg nu prøve alligevel, for mon ikke der ligger noget andet spændende og gemmer sig på jeres sider som måske kan bruges.

Er jo medlem begge steder i forvejen.  
http://www.dansk-thai.dk
Smokeman
Top  #10 Udskriv indlæg
Lagt på d. 03-09-2008 14:51
Brugers avatarAntal indlæg: 497
Tilmeldt: 06/22/2006

Citer

Ja der er ikke andet at gøre end at kigge mig lidt bedre for næste gang.
- hmm, her må man egentligt sige du er godt lovligt "undskyldt" mht. "at se sig bedre for en anden gang" - i og med at jeg heller ikke engang selv kan finde det indlæg mere. Wink

Nå, men fint det kan bruges! Smile
Hundedebat | Suzuki-FZ50 | Smokeman's Playground | Smokeman's Dev.Site
[url=http://www.phpfusion-tips.d
 
http://www.phpfusion-tips.dk/
Spring til debat: